Onze tips voor subsidieaanvraag


Tips voor uw werf

Uw werken moeten een succes zijn, het algemeen budget van de werf moet gerespecteerd worden en uw gerenoveerd onroerend goed moet energie-efficiënt zijn.

We gaan niet overdrijven en geen onnodige zaken installeren!

We hebben een opleiding als EPC raadgever zodat we de huidige verplichtingen kunnen nakomen en ervoor kunnen zorgen dat uw renovatie zo weinig mogelijk energie opslorpt, terwijl we toch uw onroerend goed en uw budget respecteren.

Als u het wenst, kan Primes-Services u doorverwijzen naar een reeks partnerbedrijven die al eerder naar tevredenheid met ons hebben samengewerkt – zowel wat budget als de kwaliteit van de uitgevoerde werken betreft.