Onze diensten - Regio Vlaanderen


< Back

De premie van de Vlaamse regio worden allemaal na de werken aangevraagd.

De premie voor structurele werken (« renovatiepremie ») is bestemd voor gezinnen met een middelgroot of laag inkomen en is beperkt tot 10 000 € per onroerend goed. Deze kan worden aangevraagd als het gezin 100 % eigenaar is van een enkel goed in volle eigendom, in maximum twee fases.

De energiepremies worden verdeeld door de maatschappijen die het distributienet beheren (Eandis of Infrax) en betreffen de buitenkant van het gebouw en het verwarmingssysteem. Deze premies zijn niet beperkt zoals vroeger en kunnen dus worden aangevraagd voor grotere oppervlaktes dan in vorige jaren.

Elke gemeente heeft zijn eigen werkwijze voor de subsidies. Sommige kunnen u helpen uw voetpad te renoveren na de werken of u bijstaan bij het plaatsen van uw regenput. Er zijn veel dergelijke premies en ze hangen allemaal af van specifieke voorwaarden die u geval per geval moet bekijken.