Onze diensten - Region Wallonië


< Back

De van te voren aan te vragen premies zijn renovatiepremies of premies voor het renoveren van gîtes. Het gaat hier over onroerende goederen waar structurele werken worden voorzien.

Voor de premies voor gîtes in Wallonië dienen een reeks ruimtelijke verordeningen te worden opgevolgd alvorens de investering te beginnen. Deze premies vereisen de komst van een schatter (privé of officieel) om de aanvraag bij de administratie te valideren.

De energiepremies worden ook voor de werken aangevraagd maar vereisen geen komst van een officiële schatter. Ze betreffen de verbetering van de energie-efficiency van het goed. Het gaat hier vooral om de buitenkant van het huis (isolatie van het dak, muren, vloeren en gebinte) en om de technieken (ventilatie, verwarming).

Sinds 2015 bestaan er geen provinciale premies meer.

Er bestaan specifieke premies op het gemeentelijke niveau en die moeten geval per geval bekeken worden.