Subsidies en premies voor uw bedrijf


Elk subsidieaanvraag is anders. Omdat alle bedrijven niet op elkaar lijken. Niet alle ondernemingen zijn actief in hetzelfde sector en niet elke subsidieaanvraag moet bij één en dezelfde instantie ingediend worden.

Vastgoedonderneming

U komt in aanmerking voor energiepremies. Deze premies verzekeren een compensatie voor de investeringen om het energieverbruik te optimaliseren die u uitvoert. De subsidies mogen pas na de werken aangevraagd worden.

Start-up

Op wettelijk vlak, is een start-up een onderneming die minder dan 4 jaar oud is of die de voorbije 4 jaar een nieuwe bedrijfszetel heeft geopend.

Als start-up komt u in aanmerking voor tal van premies die de nettobijdrage tot uw project aanzienlijk verminderen. Subsidieaanvragen moeten nog vóór de aanvang van de investeringen ingediend worden. Ze worden verrekend na de investering. In bepaalde gevallen – vooral bij Research & Development-projecten – kan de aanvraag ingediend worden wanneer het project al loopt.

Bestaand bedrijf

U overweegt een investering in productiefaciliteiten te doen? U wil de energiefactuur laten dalen? Ook hier bestaan subsidies voor. Bij de berekening van de premies wordt rekening gehouden met het aantal werknemers die voor u werken en met de premies die u in het verleden reeds ontvangen hebt.