Diensten voor premies en subsidies


Wij bieden ook talrijke diensten aan. In nauw overleg met u doen wij ons best om uw investeringen zo snel mogelijk te rendabiliseren.

Uit alle mogelijkheden die zich aandienen, kiezen we de meest efficiënte optie. Investeringspremies en subsidieaanvragen kunnen zich namelijk op verschillende niveaus bevinden: niet alleen op federaal en regionaal, maar zelfs op lokaal niveau. Voordat het project opstart, onderzoeken we grondig wat er voor u van toepassing is.

Indien mogelijk brengen we aan het investeringsplan eerst nog enkele aanpassingen aan. We bepalen de juiste volgorde, zodat de investeringen, in combinatie met de ontvangen subsidies, tot het allerbeste resultaat leiden.

Indien de betrokken instanties extra vragen hebben over uw ingediende dossier, zorgen wij ervoor deze heel duidelijk te beantwoorden. Zo ontstaat er geen twijfel meer en komen de aangevraagde premies sneller uw richting uit.